О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

01/04/2020

У складу са наредбом Градоначелника Града Новог Сада број: II-020-2/2020-1499 од 18. марта 2020. године, Градска управа за заштиту животне средине

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

19/03/2020

Сходно Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 53-2561/2020 од 16.марта 2020. године, због новонастале ситуације и предузимања мера у борби против ширења вируса COVID-19, Градска управа за заштиту животне средине издаје ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештење о достављању података за ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

24/02/2020

АПЛИКАЦИЈА ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА доступна je на сајту Градске управе за заштиту животне средине. Кратко упутство o начину достављања извештаја можете прочитати кликом на вест.

ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину

13/02/2020

Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину објавњен је 13.02.2020. године у дневном листу "Дневник".

ПРЕПОРУКА ЗА НАБАВКУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА КОЈА МАЊЕ ЗАГАЂУЈУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

04/02/2020

Дана 30.01.2020. године, Градско веће Града Новог Сада донело је Закључак којим се препоручује свим јавним и јавно комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град Нови Сад да у поступку набавке моторних возила и радних машина предност дају онима која мање загађују животну средину, односно онима која користе алтернативна горива и са алтернативним погоном.