Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус + програма

16/06/2022

Еразмус + је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у области општег, стручног, високог и образовања одраслих, младих и спорта.

Нови Еразмус+ програм траје од 2021-2027. године и предвиђени буџет за овај седмогодишњи период је око 26 милијарди евра.

Град Нови Сад - Градска управа за заштиту животне средине , као један од партнeрa, учествује у реализацији пројектa Advancing Municipal Circular Economy (TBD) – Унапређење циркуларне економије Града у оквиру Еразмус + програма, у оквиру Кључне активности 2 (КА2) - пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси.

Водећи партнер је NTUA Универзитет из Грчке, а партнери на пројекту поред Града Новог Сада партнери су: D-WASTE LTD (Грчка), TOURNIS SZMVOULEFTIKI EE (Грчка), Град Задар (Хрватска), Е.G. EUGENE GLOBAL LTD (Kипар) и Horeca Partners (Белгија).

Пројекат има за циљ стварање стратешког савеза који обухвата едукацију, праксу и подизање свести између општина и малих и средњих предузећа, са тежњом да оствари високо задате циљеве у вези са отпадом од хране, како би обе стране могле ефикасно да спроведу прелазак на циркуларну економију (укључујући циљеве ЕУ директива, националне законе и прописе) и тиме допринесу заштити јавног здравља и животне средине, стварању еколошких „прилика“ и побољшању квалитета живота грађана. Целокупна вредност пројекта је 285.612 еура.