ПОЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИПА ПРОЈЕКТА ''ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА У ГРАДОВИМА'' "REC" - "RENEWABLE ENERGY IN CITIES"

24/03/2016

ПОЧЕТНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИПА ПРОЈЕКТА ''ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА У ГРАДОВИМА'' "REC" - "RENEWABLE ENERGY IN CITIES" који се реализује у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска - Србија 2007. - 2013. одржана је 25. априла 2013. године у Новом Саду, у Гра