ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНИ УВИД, ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ И ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У АГЛОМЕРАЦИЈИ „НОВИ САД“ ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОДИНЕ

07/07/2022

У складу са чланом 7. Уредбе о учешћу јавности у изради одређених планова и програма у области заштите животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број 117/21) Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада, објављује

У складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др. закон) Градска управа за заштиту животне средине израдила је Нацрт плана квалитета ваздуха у Aгломерацији „Нови Сад“ за период 2022-2026. године.

Нацрт плана квалитета ваздуха у Aгломерацији „Нови Сад“ за период 2022-2026. године биће изложен на јавни увид у просторијама Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110а, Нови Сад, у периоду од 07. јула 2022. године до 05. августа 2022. године, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова, као и на интернет презентацији: www.environovisad.rs.

Јавна презентација и јавна расправа о Нацрту плана биће одржана 5. августа 2022. године, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, Нови Сад, са почетком у 12:00 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида, јавне презентације и јавне расправе могу поднети примедбе и сугестије на Нацрт плана квалитета ваздуха у писаној форми, на адресу Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110а, Нови Сад или на e-mail: zivotnasredina@uprava.novisad.rs.

Нацрт плана можете погледати ОВДЕ.