В А Ж Н О О Б А В Е Ш Т Е Њ Е - Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Новог Сада

27/06/2022

Приликом објављивања Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Новог Сада, начињена је техничка грешка.

Претходно објављени Прилог 1 – Пријавни формулар, који је неопходано попунити и приложити уз осталу докумнетацију, је непотпун па молимо све привредне субјекте да приликом пријављивања на Јавни позив попуне и доставе измењен документ који се може преузети на следећем линку.
Привредни субјекти који су већ поднели пријаву се моле да у опстављеном року за пријаву доставе измењен Прилог 1 – Пријавни формулар.