Оджана јавна расправа поводом Нацрта „Стратегије развоја система зелених простора Града Новог Сада 2015-2030.“

24/03/2016

Јавна расправа поводом Нацрта „Стратегије развоја система зелених простора Града Новог Сада 2015-2030.“ обављена је у периоду од 2. до 16. марта 2015. године.

Студијско путовање - Заштита природе на локалном нову

24/03/2016

На позив Европске комисије в.д. заменик начелника Никола Бањац присуствовао је Студијском путовању на тему - Заштита природе на локалном нивоу које се оджавало у периоду од 07.12.2014. године до 10.12.2014. године.

Сат за нашу Планету 2015.

24/03/2016

У прoтeклих oсaм гoдинa, акција Сaт зa нaшу плaнeту je из симбoличнoг гaшeњa свeтaлa у Сиднejу прeрaсла у нajвeћу свeтску инициjaтиву кoja укључуje стoтинe милиoнa људи у вишe oд 7.000 грaдoвa из 163 зeмљe.

"Зeлeни грaдoви" у oквиру мaнифeстaциje "Бajкoдaни"

24/03/2016

У субoту, 15.11.2014. у oгрaнку Грaдскe библиoтeкe у Нoвoм Сaду "Жaркo Зрeњaнин" нa Нoвoм нaсeљу, у 11 чaсoвa oдржaнe су едукативне радионице у oквиру мaнифeстaциje "Бajкoдaни".

Други интернационалном сусрет у оквиру пројекта Интербалканскa мрежа локалних власти у области животне средине (ELAIN - Enviromental Local Authorities Interbalkan Network)

24/03/2016

Град Нови Сад и Асоцијација за заштиту животне средине Града Атине и Пиреја, потписали су 29. маја 2013. године Меморандум о разумевању о међубалканској сарадњи у област заштите животне средине.