Град Нови Сад добио признање за допринос бољем управљању стакленом амбалажом на Западном Балкану у оквиру пројекта „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“

15/12/2022

Редукција отпада и рециклирање су примарни начини за смањење зависности од одлагања отпада и необновљивих ресурса. Иако ће увек постојати потреба за одлагањем отпада, добро планирани и промовисани програми за редукцију и рециклирање отпада могу значајно да смање количине отпада који мора да се одлаже на депонију.

Стакло је материјал који настао природним процесима у кори Земље, много пре него што су људи почели да експериментишу са његовим саставом. Овај природни материјал може да се рециклира и враћа у употребу бесконачно пута.

Град Нови Сад је у у децембру 2021. године потписао Меморандум о разумевању са Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу – Модернизација општинских услуга, НАЛЕД- Регионални технички секретаријат мреже за повољно пословно окружење у Југоисточној Европи и Секопак д.о.о. Београд – Друштво за поступање са амбалажним отпадом, а у циљу реализације пројекта „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“.

Овај пројекат усмерен је на остваривање заједничког циља потписница, а то је унапређење сакупљања и адекватни третман стаклене амбалаже, развијање бизнис модела применљивог за Град Нови Сад, као и промовисање значаја примарне селекције, рециклаже и користи које такви процеси имају за здравље људи и очување животне средине.

Један од циљева Пројекта је и формирање сакупљачке мреже за стаклену амбалажу кроз постављање одговарајућих контејнера који су обезбеђени у оквиру овог пројекта. На територији Града Новог Сада до сада су постављена 143 контејнера „звона“ за прикупљање стаклене амбалаже у центру, на Лиману 1,2,3 и 4 и на Новом насељу, а планира се постављање још звона и у осталим деловима Града.

Грађани Новог Сада су у периоду мај-октобар одвојили 31.480 кг стаклене амбалаже кроз ове наменске контејнере. Приметан је раст количина из месеца у месец. У мају месецу сакупљено је 2.350 кг амбалажног отпада, док је у септембру сакупљено 9.660 кг, што показује спремност грађана да се укључе у систем.

Због изузетно добрих резултата Град Нови Сад је на завршној конферецији пројекта „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ добио признање за допринос бољем управљању стакленом амбалажом на Западном Балкану.