Потписан Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

05/12/2022

Дана 5. децембра 2022. године у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, потписан је Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ покренут је пре четрнаест година, са циљем да се подигне свест и лична одговорност за бригу о животној средини у васпитно-образовним установама и локалним заједницама на територији АП Војводине, а деца и ученици препознати су као кључни чиниоци.

Поред Града Новог Сада - Градске управе за заштиту животне средине у Програму учествује чак шест секретаријата покрајинске владе (ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, ПС за урбанизам и заштиту животне средине, ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај, ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ПС за спорт и омладину и ПС за привреду и туризам), ЈП „Војводинашумеˮ и Покрет горана Војводине.

Протокол о сарадњи потписало је свих девет партнера на Програму, а његовим потписивањем планира се наставак започете сарадње која ће допринети још интензивнијој едукацији у области заштите животне средине у васпитно-образовним установама.

Право учешћа у Програму имају све (државно и приватно основане) предшколске установе, основне и средње школе (укључујући и музичке, балетске, уметничке, школе за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, школе за образовање одраслих) са седиштем на територији АП Војводине.

Рок за пријаву је отворен до краја 2022. године (31. децембар 2022.), а детаље Јавног позива и Пријаву за учешће можете преузети на следећем линку http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-za-cistije-i-zelenije-skole-u-vojvodini-za-skolsku-2022-2023-godinu/