ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ АКЦИЈЕ „НОВИ САД ГРАД БЕЗ РАДИОАКТИВНИХ ГРОМОБРАНА“

24/10/2019

Присуство радиоактивних громобрана било је деценијски проблем у Новом Саду. Радиоактивни громобрани представљају изворе јонизујућег зрачења, а 60-тих година постављани су у циљу ефикасније заштите од атмосферског пражњења грома на појединим локацијама у Граду, о којима није вођена тачна евиденција. Проблем представљају оштећени радиоактивни громобрани, као и неадекватно поступање са њима. Како би се елиминисао могући ризик по здравље људи али и по животну средину, закон прописује забрану њихове даље употребе.

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду и јавној расправи о текстовима нацрта одлука о проглашењу Споменика природе

18/10/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду и јавној расправи о текстовима нацрта одлука о проглашењу Споменика природе: ,,Стабло гинка код хотела ,,Парк“ у Новом Саду“, ,,Храст лужњак на Петроварадинској тврђави“, ,,Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“, ,,Стабло тисе у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“ заштићеним подручјима са Студијама заштите и картографском документацијом

Градска управа за заштиту животне средине на 52. међународном сајму „Лорист“ - Сајму екологије

07/10/2019

Градска управа за заштиту животне средине традиционално учествује на Сајму екологије, у оквиру међународног сајма „Лорист“.

28. септембар, Међународни дан права јавности да зна

30/09/2019

27.9.2019. у Београду је, традиционално 14. пут, одржан скуп посвећен обележавању Међународног дана права јавности да зна, 28. септембар. Скуп је одржан у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, Коалицијом за слободу приступа информацијама, Удружењем новинара Србије и Независним удружењем новинара Србије, уз учешће представника медија, удружења грађана, органа власти као и чланова дипломатског кора.

Закључак Градоначелника - Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2019. годину

12/09/2019

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине (''Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/17 и 29/17), Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак број: 501-1/2019-221-II од 9.09.2019. године, којим се одобрава суфинасирање пројеката и програма и утврђује висина средстава за њихову реализацију.