Конференција за медије поводом реализације програмске активности пружања подршке за набавку бицикла

11/03/2022

У склопу реализације програмске активности пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта за 2022. годину

Ј А В Н И П О З И В за подршку набавке бицикла за 2022. годину

08/03/2022

На основу члана 14. Правилника о условима и начину пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21) и Сагласности Градске управе за заштиту животне средине (даље: Градска управа) број: VI-501-2/2022-7д од 07.03.2022. године, удружење “Друштво за промоцију природе Србије” (даље: Удружење)

ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Новог Сада

07/03/2022

У складу са одредбама Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/21), а на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Новог Сада, Комисија за реализацију Програма енергетске санације породичних кућа утврдила је Прелиминарну листу привредних субјеката (директних корисника) у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Новог Сада.

5. март Светски дан енергетске ефикасности

04/03/2022

Светски дан енергетске ефикасности се обележава широм планете као сећање на први састанак на коме су светски стручњаци разговарали о енергетској ефикасности, 5. марта 1998. године, у Велсу, у Аустрији.

КОНАЧНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР УДРУЖЕЊА КОЈЕ ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ЗА НАБАВКУ БИЦИКЛА КАО ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВОГ ТРАНСПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

28/02/2022

Ценећи пријаве у складу са критеријумима дефинисаним чланом 11. Правилника о условима и начину пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/21) и Јавним конкурсом, а након истека рока за приговор у коме није поднет ни један приговор на прелиминарну листу вредновања и рангирања пријава објављену 18.02.2022. године, Комисија за реализацију програмске активности пружања подршке за набавку бицикла као еколошки прихватљивог транспорта на територији Града Новог Сада за 2022. годину утврђује коначну листу вредновања и рангирања пријава: