УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ОД ХРАНЕ КАО ДЕО ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ

23/02/2024

Чланица Градског већа за заштиту животне средине Мира Раденовић Бојић присуствовала је завршној конференцији пројекта „Унапређење циркуларне економије Града“ (енг. „Advancing Municipal Circular Economy"), суфинансираног од стране Европске уније, у оквиру Еразмус + програма, који је Град Нови Сад у партнерству са Националним техничким универзитетом из Атине, путем Градске управе за заштиту животне средине, реализовао у претходне две године. Пројекат има за циљ да кроз едукацију и праксу утиче на подизање свести, као и да стварањем стратешког савеза између општина и малих и средњих предузећа HoReCa сектора (сектор угоститељства и хотелијерства) омогући прелазак на циркуларну економију и одрживо управљање отпадом од хране.

Обраћајући се присутнима чланица Градског већа Раденовић Бојић је истакла да у Републици Србији тренутно не постоји законски оквир који би се односио на системско праћење количине и састава отпада од хране, али да је кроз пројекат спроведено истраживање поред Новог Сада, у Суботици, Бачкој Паланци и  Нишу које је указало на проблем бацања хране, али и постојање свести о потреби унапређења управљања био-отпадом.
- Нови Сад се не разликује значајно по проблему отпада од хране од других европских градова. Нарочито у развијенијим земљама, овај проблем је изражен, јер се храна прозводи у  количинама које крајњи потрошачи често нерационално троше. Поред тога, отпад од хране је емитер гасова са ефектом стаклене баште, оптерећује животну средину, ланац исхране и систем управљања отпадом. Град Нови Сад је уочио овај проблем и заједно са нашом академском заједницом, партнерским факултетима и локалним самоуправама из Европе смо успели да спроведемо пројекат Еразмус +, који се управо тиче циркуларне економије и обухвата праћење и тражење начина на који се отпад од хране може искористити, тако да он добије неки нови „живот“. Овај пројекат је посебно важан са становишта едукације наших грађана, али и саме администрације која се у Граду бави овим проблемом, као и академске заједнице као битног потпорног стуба у овом процесу – истакла је Раденовић Бојић.

Проф. др Бојан Батинић са Факултета техничких наука  је истакао да отпад од хране није адeкватно решен и да он у највећој мери завршава на несанитарним депонијама и оптерећује животну средину, а да су кроз пројекат настојали да смање то оптерећење, како би се храна искористила као ресурс, што се може учинити кроз примарну сперацију, а потом путем компостирања или аеробне дигестије, како би се добио компост, а да метан у контролисаним условима може бити енергент.

Помоћница начелнице Градске управе за заштиту животне средине Јелена Моравски је истакла да су истраживањем домаћинстава дошли до податка да више од 35% остатака од хране, иако погодно за конзумацију, завршава у канти за смеће, те је истакла значај израде водича и методолигије за градове и општине и HoReCa сектор,  по принципу „корак по корак“, а у циљу имплеметнације захтева Акционог плана ЕУ за циркуларну економију.

Водећи партнер на пројекту је NTUA Универзитет из Грчке, а поред Града Новог Сада партнери су: D-WASTE LTD (Грчка), TOURNIS SZMVOULEFTIKI EE (Грчка), Град Задар (Хрватска), Е.G. EUGENE GLOBAL LTD (Kипар) и Horeca Partners (Белгија). Резултати пројекта доступни су на Интернет платформи Open Education Resource https://www.advance-foodwaste.eu/index.php/advance-platfrom/ .