Јавни конкурси

РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ ПРОЈЕКТА
1 КОНАЧНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
2 Коначна листа крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мерe енергетске санације путем уградње соларних панела
3 Ревидирана прелиминарна листа крајњих корисника (грађана) пријављених на јавни позив за соларне панеле
4 Прелиминарна ранг листа крајњих корисника (грађана) пријављених на Јавни позив за учешће грађана у спровођењу мерe енергетске санације путем уградње соларних панела
5 Текст Јавног позива
6 Прилог 10 Обавештење о обради података
7 Прилог 9 Сагласност
8 Прилог 8 Изјава ЈЛК
9 Копија 7 Модел уговора
10 Прилог 6 Копија рачуна
11 Прилог 5 Брошура за домаћинства
12 Прилог 4 Општи услови за прикључење
13 Прилог 3 Kритеријуми за избор пројеката уградње соларних панела
14 Прилог 2 Листа изабраних фирми/привредних субјеката
15 Прилог 1 Пријавни образац