Прeдстaвљeн пoст-скрининг дoкумeнт зa Пoглaвљe 27

24/03/2016

Стална конференција градова и општина, је у сарадљи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, а у оквиру Трећег састанка Мреже екоповереника СКГО, 21. јула 2015. године у Београду, за представнике локалних самоуправа организовала представљање и

Изложба радова поводом Међународног дана заштите животне средине

24/03/2016

У ОШ „Мирослав Антић“, школске 2014-2015, реализован је пројекат под називом „Сунце призивај-енергију добијај“

ОБАВЕШТЕЊЕ о јавном увиду и јавној расправи о тексту Предлога одлуке о проглашењу Спoменика природе "Парк института у Сремској Каменици" заштићеним подручјем

24/03/2016

Градска управа за заштиту животне средине Града Новог Сада, на основу члана 43. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), објављује

Трећи интернационални сусрет у Атини у оквиру пројекта ''Интербалканска мрежа локалних власти у области животне средине'' (ELAIN-Enviromental Local Authorities Interbalkan Network)

24/03/2016

Град Нови Сад и Асоцијација за заштиту животне средине Града Атине и Пиреја, потписали су 29. маја 2013. године Меморандум о разумевању о међубалканској сарадњи у област заштите животне средине.

Акција "Сат за нашу планету 2015"

24/03/2016

Град Нови Сад се, као и претходних година придружио светској акцији "Сат за нашу планету" коју је организовао Светски фонд за природу (World Wide Fund for Nature - WWF), и заједно са многим градовима широм света организовао симболично гашење расвете на репр