Закључак Градоначелника суфинансирање програма и пројеката у циљу подизања свести грађана о значају зеленила и едукацији грађана о садњи дрвећа и правилном одржавању зеленила

01/07/2024

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14),

на основу предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма и износом средстава који се предлаже за њихову реализацију коју је сачинила Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката у циљу подизања свести грађана о значају зеленила и едукацији грађана о садњи дрвећа и правилном одржавању зеленила на територији Града Новог Сада за 2024. годину, образована и именована Решењем Градоначелника Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 17/24), Градоначелник Града Новог Сада је донео Закључак број : 501-2/2024 - 26в-II од 20.06.2024. године и Закључак број: 501-2/2024 - 26г-II од 26.06.2024. године.

Закључак погледати овде