ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) који ће спроводити мере енерегетске санације породичних кућа и станова на територији Града Новог Сада

17/11/2023

На основу члана 16. и 17. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру „Пројекта чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане“ за Град Нови Сад (''Службени лист Града Новог Сада'', број 38/23), поглавља II алинеја седма Решења о образовању и именовању председника, заменика председника, чланова и секретара Комисије за реализацију мера енергетске санације („Службени лист Града Новог Сада, бр. 35/22, 17/23 и 38/23) и поглавља VI и VII Јавног позива за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и становима на територији Града Новог Сада, Комисија за реализацију мера енергетске санације утврђује допуњену

ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) који ће спроводити мере енерегетске санације породичних кућа и станова на територији Града Новог Сада.

ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ.