ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА који желе да конкуришу на ЈАВНЕ ПОЗИВЕ за подршку грађанима у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и становима и за избор стамбених заједница за енергетску санацију стамбених и стамбено пословних зграда

03/11/2023

Информације у вези ЈАВНОГ ПОЗИВА за подршку ГРАЂАНИМА у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и становима и ЈАВНОГ ПОЗИВА за избор СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА - кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено - пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања на територији Града Новог Сада

се могу добити у просторијама Градске управе за заштиту животне средине, Руменачка 110а,  у периоду од 10,00 – 13,00 часова, као и на број телефона 421 - 109.