ЈАВНИ ПОЗИВ за подршку грађанима у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и становима на територији Града Новог Сада

02/11/2023

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник Републике Србије - Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова које спроводи Град Нови Сад, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру „Пројекта чисте енергије и енергетске ефикасности за грађане“ за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 38/23), Јавног позива за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и становима на територији Града Новог Сада и Закључка Градског већа Града Новог Сада број: 501-5/2023-16-II од 30.10.2023. године, Градска управа за заштиту животне средине расписала је

ЈАВНИ ПОЗИВ за подршку грађанима у спровођењу мера енергетске санације на породичним кућама и становима на територији Града Новог Сада.

Потребну документацију можете преузети ОВДЕ.