ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА КРОЗ НАБАВКУ И ЗАМЕНУ КОТЛОВА НА ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВИЈИ ЕНЕРГЕНТ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2023. ГОДИНИ

11/08/2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА КРОЗ НАБАВКУ И ЗАМЕНУ КОТЛОВА НА ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВИЈИ ЕНЕРГЕНТ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 14. став 1. Правилникa о суфинансирању мере смањења загађења ваздуха кроз подршку грађанима за набавку и замену котлова на еколошки прихватљивији енергент у домаћинствима на територији Града Новог Сада у 2023. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 30/23), Градоначелник Града Новог Сада

 

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА КРОЗ НАБАВКУ И ЗАМЕНУ КОТЛОВА НА ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВИЈИ ЕНЕРГЕНТ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2023. ГОДИНИ

 

У циљу смањења загађења ваздуха и емисије штетних гасова пореклом из индивидуалних извора у домаћинствима, расписује се Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу мере смањења загађења ваздуха кроз набавку и замену котлова на еколошки прихватљивији енергент у домаћинствима на територији Града Новог Сада у 2023. години (у даљем тексту: Јавни позив). Мера смањењa загађења ваздуха из индивидуалних извора у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства тј. грађани на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град). Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити котлове искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Сву потребну документацију можете преузети ОВДЕ