Формирање Стручног тима са задатком да се процене настала оштећења, као и да се изради План и Програм реконструкције јавних зелених површина на територији Града Новог Сада

08/08/2023

Формирање Стручног тима са задатком да се процене настала оштећења, као и да се изради План и Програм реконструкције јавних зелених површина на територији Града Новог Сада.

Градоначелник Града Новог Сада Милан Ђурић, 2. августа 2023. године, донео је Закључак којим се налаже Градској управи за заштиту животне средине да, хитно и без одлагања, формира Стручни тим са задатком да процени настала оштећења, као и да изради План реконструкције јавних зелених површина на територији Града Новог Сада са исказаним физичким и финансијским показатељима неопходним за реализацију Плана, који треба да садржи приоритете и динамику реализације мера за његово спровођење.

Градска управа за заштиту животне средине, у сарадњи са Градском управом за финансије, обезбедиће средства у буџету Града Новог Сада за реализацију наведеног Плана, који ће се реализовати посебним Програмом за сваку календарску годину.

Чланица Градског већа за имовину и имовинско-правне послове, заштиту животне средине, одрживи развој и енергетску ефикасност Мира Раденовић гостовала у Новосадским разгледницама и том приликом је говорила  о формирању Стручног тима и за који период ће се израдити Програм и План санације и реконструкције зеленила на територији Града Новог Сада.

Гостовање можете погледати у видео галерији.