Коначна листа крајњих корисника (грађана) у спровођењу мера енергетске санације уградњом соларних панела за производњу електричне енергије у 2023. години

04/08/2023

Коначна листа крајњих корисника (грађана) у спровођењу мера енергетске санације уградњом соларних панела за производњу електричне енергије у 2023. години

На основу члана 27. став 14. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22), поводом разматрања Записника о спроведеном поступку Јавног позива за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Новог Сада за 2023. годину, број: VI-501-5/2023-2ђ од 17. јула 2023. године и Коначне листе крајњих корисника (грађана) у спровођењу мере енергетске санације за меру 1 - набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Новог Сада, са износном одобрених средстава, Градско веће Града Новог Сада, на 73 седници од 31.07.2023. године, донeло одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мере енергетске санације, за меру 1) набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији Града Новог Сада.

 

Одлуку можете погледати ОВДЕ .