Закључак Jавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине

20/07/2023

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине (''Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/17 и 29/17), поводом разматрања Извештаја о спроведеном поступку Jавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2023. годину, са записницима и предлогом Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката/програма и износом средстава који се предлаже за њихову реализацију, Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак број 501-2/2023-13г-II од 19.07.2023. године, којим се одобрава суфинансирање пројеката и програма и утврђује висина средстава за љихову реализацију .

Одобрене пројекте и програме можете погледати овде.