Закључак Градоначелника - Jавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2023. годину

07/07/2023

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), поводом разматрања Извештаја о спроведеном поступку Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2023. годину, са записницима и Предлогом листе вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката и износом средстава који се предлаже за њихову реализацију, Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак број 501-2/2023-15-4-II од 06.07.2023. године, којим се одобрава суфинансирање програма и пројеката.

Одобрене програме и пројекте можете погледати овде.