Обавештење за грађане који се налазе на Коначној ранг листи за пружање подршке за набавку бицикла

04/07/2023

Физичка лица која се налазе на ранг-листи су у обавези  да у року од 15 дана од дана објављивања ранг-листе доставе лично на адресу Хајдук Вељкова 11 Нови Сад следећу документацију:

  • личну карту на увид,
  • оригинал потписаног обрасца изјаве о члановима домаћинства,
  • оригинал потписаног обрасца сагласности о обради података о личности,
  • доказ о отвореном динарском рачуну на своје име (нпр. копија банковне картице са именом, презименом и бројем рачуна или потврда банке)
  • доказ о куповини новог бицикла, са датумом након објављивања коначне ранг-листе (оригинални фискални рачун, са готовинским рачуном који гласи на име изабраног лица, уз редни број пријаве и гаранцију).

Грађани који се налазе на Коначној ранг листи за пружање подршке за набавку бицикла потребне Изјаве могу преузети овде.