Акциони план за одрживу енергију и климу - SECAP

29/06/2023

Град Нови Сад је приступио паневропској иницијативи Споразума градоначелника за климу и енергију, чиме се обавезао да ће допринети циљевима ЕУ за заштиту климе, да ће смањити своје емисије угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, да ће повећати отпорност Града на утицаје климатских промена, да ће се бавити питањем енергетског сиромаштва и обезбедити сигуран приступ одрживој и доступној енергији до 2030. године.

Да би се достигли прокламовани циљеви Град Нови Сад је у обавези да донесе Акциони план за одрживу енергију и климу - SECAP у коме ће бити садржани сви релевантни циљеви ублажавања и прилагођавања на климатске промене, са мерама за испуњење дефинисаних циљева. 
Поред инвентара почетних вредности емисија гасова са ефектом стаклене баште, са акцентом на угљен-диоксид, SECAP треба да да и пројекцију емисија гасова са ефектом стаклене баште, уз рарзаду основног сценарија када се не примењују мере за ублажавање климатских промена и сценарија када се примењују мере за ублажавање климатских промена. 
Имајући у виду да заинтересоване стране и грађани могу да допринесу борби против глобалне климатске кризе, молимо све заинтересоване да одвоје неколико минута свог времена и попуне анкету на линку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl2SwhXnGYQUPC_T_kAxYn8hY25pK8o1fzCU5uuBXHCs9Zww/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link