ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

03/04/2023

Продужава се рок за достављање пријава на ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање уградње соларних панела

за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Новог Сада за 2023. годину до 18. априла 2023. године.