Коначна листа привредних субјеката који ће спроводити мере енергетске ефикасности породичних кућа путем набавке и радова на уградњи соларних панела - други круг

31/01/2023

На основу члана 20. став 8. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22), поводом разматрања Записника о спроведеном поступку Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мерa енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Новог Сада, број: VI-501-2/2022-326в од 10. јануара 2023. године и Предлога коначне одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације, Градско веће Града Новог Сада је 28. седници од 30.01.2023. године, донело

ЗАКЉУЧАК о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.

Коначну листу можете погледати ОВДЕ.