ПРЕЛИМИНАРНA ЛИСТA ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА) у спровођењу мера енергетске ефикасности у домаћинствима путем набавке и радова на уградњи соларних панела

23/12/2022

У складу са одредбама Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22), а на основу Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мерa енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Новог Сада, Комисија за реализацију мера енергетске санације утврдила је Прелиминарну листу директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мерa енергетске ефикасности на територији Града Новог Сада.

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ можете погледати ОВДЕ.