Закључак - одлука о избору директних корисника који ће спроводити мере енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Новог Сада

25/08/2022

На основу члана 20. став 8. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/22),

поводом разматрања Записника о спроведеном поступку Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Новог Сада број: VI-501-1/2022-177в од 16. августа 2022. године и Предлога коначне одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације, Градско веће Града Новог Сада је на 159. седници од 23.08.2022. године, донело Закључак о избору директних корсника у спровођењу мера енергетске санације.

Листу директних корисника можете погледати ОВДЕ.