Закључак Градоначелника - Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2022. годину

19/07/2022

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), поводом разматрања Извештаја о спроведеном поступку Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2022. годину, Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак број 501-2/2022-28в-II од 18.07.2022. године, којим се одобрава суфинансирање програма и пројеката.

Одобрене програме и пројекте можете погледати ОВДЕ.