Нови Сад је био учесник у Недељи саобраћаја и климатских промена у Берлину - "Transport and Climate Change Week"

13/05/2022

Чланица Градског већа Града Новог Сада  за имовину и имовинско-правне послове, заштиту животне средине, одрживи развој и енергетску ефикасност Мира Раденовић  је присуствовала  Конференцији југоисточне Европе - Недеља саобраћаја и климатских промена у Берлину.

У оквиру панел дискусије чланица већа Мира Раденовић је испред Града Новог Сада презентовала резултате и будуће планове Града у области заштите животне средине, климатских промена и одрживе урбане мобилности. Овај догађај је организовао Отворени регионални фонд за југоисточну Европу - енергетику, саобраћај и заштиту климе и усмерен је на промоцију интеграције одрживог саобраћаја у југоисточној Европи, укључио је теме о Одрживој енергији и клими (SECAP) и развоју Плана одрживе урбане мобилности (SUMP) као и иницијативи за Споразум градоначелника.

"Нови Сад је тренутно у фази израде SECAP-а и на овој теми морамо пажљиво да радимо. Потребно је да у оквиру планирања мера и активности прилагодимо потребе Града и да пронађемо најбоље решење да што више користимо обновљиве изворе енергије и да производимо више чисте енергије која је економски прихватљивија" - истакла је Мира Раденовић