Потписан Уговор са Министарством за заштиту животне средине за уклањање дивље депоније у Футогу

13/05/2022

У циљу очувања и унапређења животне средине и здравља људи Градска управа за заштиту животне средине потписала је са Министарством за заштиту животне средине Уговор о суфинансирању реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години на територији Града Новог Сада за пројекат "Уклањање нелегалне депоније у насељу Футогу".

Пројекат "Уклањање нелегалне депоније у насељу Футог" обухвата уклањање нелегалнo одложеног отпада на делу јавне површинe у насељу Футог и санацију површина након обављеног чишћења.

Уклањање дивље депоније на предметној локацији је у функцији заштите животне средине тј. спречавање загађења земљишта, подземних и површинских вода као и спречавање загађења ваздуха. Активности предвиђене пројектом унапредиће квалитет живота становника и побољшати услове животне средине у овом насљеном месту.

Пројекат ће реализовати Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад коме је Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа” у Новом Саду, као јавном комуналном поверено чишћење и санирање јавних површина и унапређење система управљања отпадом на територији Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне средине.