"ИНФО ДАН" за удружења грађана поводом расписивања Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2022. годину

13/04/2022

Градска управа за заштиту животне средине одржала је „Инфо дан“ 18.04.2022. године, у Историјском архиву Града Новог Сада.

„Инфо дан“ је организован поводом Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2022. годину, са циљем да се удружења која желе да конкуришу на Јавни конкурс ближе упознају са условима и начином конкурисања на Јавни конкурс, припремом предлога програма/пројекта, начином суфинансирања као и обавезама удружења.

У оквиру "Инфо дана" представљени су резултати, закључци и препоруке удружења Центар за омладински и друштвени развој "RES POLIS" које је спровело мониторинг и евалуацију програма и пројеката за прошлу годину.