Потписан Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

29/03/2022

Потписан Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Дана 28. марта 2022. године у Скупштини Аутономне покрајине Војводине, потписан је Протокол о сарадњи у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“ покренут је пре тринаест година, са циљем да се подигне свест и лична одговорност за бригу о животној средини у васпитно-образовним установама и локалним заједницама на територији АП Војводине, а деца и ученици препознати су као кључни чиниоци.

Поред Града Новог Сада - Градске управе за заштиту животне средине у Програму учествује чак шест секретаријата покрајинске владе (ПС за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, ПС за урбанизам и заштиту животне средине, ПС за енергетику, грађевинарство и саобраћај, ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ПС за спорт и омладину и ПС за привреду и туризам), ЈП „Војводинашумеˮ и Покрет горана Војводине.

Протокол о сарадњи потписало је свих девет партнера на Програму, а његовим потписивањем планира се наставак започете сарадње која ће допринети још интензивнијој едукацији у области заштите животне средине у васпитно-образовним установама.