ОБАВЕШТЕЊЕ  У ВЕЗИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ЗА НАБАВКУ БИЦИКЛА

19/08/2021

У петак 20.08.2021.године са почетком у 12,00 сати отвара се апликација за пријављивање грађана ради остваривања могућности  добијања субвенција за куповину новог бицикла. Пријављивање се завршава 23.08.2021.године у 12,00 сати.

Апликацији се може приступити путем сајта Градске управе за животну средину – www.environovisad.rs  или директно путем сајта  www.vozibicikl.rs . Све детаље везане за учешће, услови, значење појмова, потребна документација, начин пријављивање, грађани могу прочитати у Јавном позиву који је доступан на наведеним интернет адресама.

Посебно наглашавамо да особе које се пријављују путем апликације у предвиђена поља пријавног формулара уписују податке из своје личне карте. Подаци из личне карте и пријавног формулара морају се подударати.

Физичка лица која путем апликације добију потврду пријаве са редним бројевима пријаве oд 1 до 1.100, у року за пријаву, потребно је да доставе фотокопију личне карте са адресом или очитану чиповану личну карту, на којима се недвосмислено види адреса пребивалишта, лично на адресу Антона Чехова 4 (Културна станица “Еђшег”), или слањем на адресу е-поште: info@vozibicikl.rs , ради прелиминарне провере испуњености услова Јавног позива.

Удружење ће у року од пет дана од дана истека рока за подношење пријава, на сајту Градске управе www.environovisad.rs и сајту www.vozibicikl.rs објавити ранг-листу свих лица која су се пријавила по Jавном позиву, према времену пријаве. Јавним позивом су предиђене субвенције за бицикле првих 900 по ранг листи пријављених.

НАПОМЕНА: Физичка лица која су остварила право на подршку за набавку новог бицикла по претходном јавном позиву немају право поновног учешћа и у случају пријављивања биће уклоњена са коначне ранг листе.

Детаљније информације могу се добити путем телефона 069 2021 300 и 069 2021 961 радним данима од 10 до 19 часова.

Удружење „НЕЦ“