ДАН ДУНАВА

29/06/2021

Дунав је друга по величини река у Европи, а најдужа која од извора до ушћа тече европским континентом. Највећим делом свога тока Дунав је плован, а његов слив чине бројне, велике и значајне европске реке.

Вишедецинијска интензивна активност усмерена ка заштити реке Дунав резултирала је потписивањем Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав 29. јуна 1994. године, у Софији.

Основни циљ Конвенције је обезбеђивање одрживог и правичног управљања водним ресурсима и побољшање и рационална употреба површинских и подземних вода у сливу Дунава. Потписнице Конвенције су се обавезале да предузимају ''све одговарајуће административне, законске и техничке мере како би се не само очувала већ и унапредила животна средина и квалитет воде Дунава и вода у његовом сливу и спречили, колико је то могуће, различити утицаји и промене које се јављају или се могу очекивати''.

Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) обезбеђује примену Конвенције и координира спровођење активности. Земље потписнице, међу којима је и Србија, су се договориле да сарађују под окриљем ICPDR-а, и да на деловима своје територије који припадају Дунавском басену примењују Оквирну директиву о водама Европске уније, као и да обезбеде заштиту влажних подручја.

На VI редовном састанку ICPDR-а, одржаном у Бечу децембра 2003.године, донета је одлука да се, поводом десетогодишњице потписивања Конвенције, 29. јун прогласи за ''ДАН ДУНАВА''.

Тако се, од 2004. године, ''ДАН ДУНАВА'' обележава у свим подунавским земљама, ширећи ''Дунавску солидарност'' и истичући да, упркос културним разликама и историји, сви делимо жељу и одговорност да заштитимо ово наше непроценљиво благо.

Обележавање ''Дана Дунава'' се и ове 2021. године, као и претходне, одвија под истим слоганом

„Откриј Дунав".

У складу са овим мотом, а свесни нераскидиве везе Дунава и Новог Сада, позивамо све грађане да посете Парк природе „Бегечка јама“ и Специјални резерват природе ''Ковиљско-Петроварадински рит'', како би открили вредности и уживали у лепоти овог блага које нам је природа подарила.