Закључак Градоначелника - Jавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину

28/06/2021

На основу члана 13. став 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/14), поводом разматрања Извештаја о спроведеном поступку Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину, Градоначелник Града Новог Сада донео је Закључак број 501-2/2021-5д-II од 28.06.2021. године, којим се одобрава суфинансирање програма и пројеката и утврђује висина средстава за њихову реализацију.

Одобрене програме и пројекте погледајте на линку.