ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, А КОЈИ СЕ НЕ ПРЕДЛАЖУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

20/05/2021

У циљу повећања транспарентности рада Градске управе за заштиту животне средине, као и у циљу додатног образложења начина одабира-бодовања пријављених програма/пројеката на Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину, Градска управа за заштиту животне средине објављује листу вредновања и рангирања за удружења која нису предложена за суфинансирање

коју можете погледати ОВДЕ. 

Приликом одабира програма/пројеката узети су у обзир критеријуми који су саставни део Смерница за припрему предлога програма и пројеката по јавном конкурсу за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину. Критеријуме можете погледати ОВДЕ.