НАГРАЂЕНИ РАДОВИ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ „Мој Град - моја Планета“

11/05/2021

Објава награђених радова у оквиру ликовног конкурса „Мој Град - моја Планета“

Сва деца чији су радови награђени ће бити контактирана како би преузела своје награде у Градској управи за заштиту животне средине, Руменачка улица 110а, Нови Сад.