ГРАЂАНИМА НЕМАНОВАЦА И ПЕЈИЋЕВИХ САЛАША ПРЕДОЧЕН КОНЦЕПТ ИЗГРАДЊЕ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ

15/04/2021

Чланица Градског већа за имовину и имовинско-правне послове, заштиту животне средине, одрживи развој и енергетску ефикасност Мира Раденовић присуствовала је састанку у просторијама „Хидрозавод д.о.о.“ са представницима пројектног тима за изградњу Регионалног центра за управљање отпадом и представницима грађана Немановаца и Пејићевих салаша.

Састанку је присуствовао мултидисциплинарни тим инжењера (хидрограђевинци, технолози, грађевинци, хемичари, биолози, архитекте и др. ) који учествују у изради пројектно-техничке документације. Изабрани пројектантски тим инжењера је током састанка представницима грађана из поменутих насеља стручно и детаљно образложио концепт изградње Регионалног центра за управљање отпадом, систем заштите животне средине, као и технологију самог постројења за третман отпада на предложеном локалитету.

Током састанка објашњено је да се предвиђена депонијска поља повлаче за више од два пута у односу на важећу планску документацију, да се у потпуности задржава систем атмосферских канала, као и то да се на самом локалитету предвиђа комплетан третман отпадних вода до нивоа квалитета језерске воде. Такође је наглашено да ће бити повећано и заштитно зеленило са 50 на 100 хектара око самог комплекса. Тиме су детаљно образложене све мере заштите животне средине и здравља људи у близини, као и на самом локалитету.

- Отворено и транспарентно одговарамо на сва питања грађана и увек смо спремни да саслушамо све недоумице које грађани имају везане за овај пројекат. Посебан акценат смо ставили на активности на затварању садашњег сметлишта, како би се негативан утицај постојећег несанитарног сметлишта свео на минимум, а та поља смећа претворила у еколошка зелена брда уз све мере техничке заштите – рекла је Мира Раденовић и додала да Град Нови Сад жели и мора да улаже у квалитет заштите животне средине и у правилно управљање отпадом, јер је, како је нагласила, само здрава животна средина наслеђе које треба да оставимо будућим генерацијама.

Нови Сад, 15. април 2021. године

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=nJ8DPydjoP4