3000 садница бреста за Град Нови Сад

21/03/2021

Светски дан шума (21.март) и Светски дан вода (22. март) се обележавају како би се указало на значај дрвећа и вода за животну средину и здравље људи, а све у циљу њиховог очувања и одрживог управљања.

Шуме представљају драгоцени природни ресурс од изузетног значаја за човека, али и за укупни биодиверзитет. Обнављање шумских екосистема и повећавање територије под шумом један је од основних предуслова за очување здраве животне средине и опстанак живота какав познајемо, јер шуме у највећој мери утичу на квалитет ваздуха, на водни ресурс и квалитет земљишта.

Непроцењиви значај воде за живи свет и важност њеног одговорног коришћења, посебно је значајно са становишта климатских промена, и њиховог утицаја на водни ресурс. Вода је  најдрагоценији природни ресурс и практично представља услов опстанка живота на Земљи. На подручју Србије се последњих година јављају учестале суше, али и поплаве, посебно на мањим и средњим водотоцима, наносећи притом велику штету како у еколошком тако и у економском смислу. Пошумљавање, обнављање пашњака и мочвара представљају природна одржива решења која могу да ублаже ефекте климатских промена и допринесу унапређењу здравља људи.

Поводом обележавања Светског дана шума и Светског дана вода, а у циљу јачања свести заједнице о значају сађења дрвећа у урбаним подручјима и подсећања о виталном значају воде за очување људског здравља, ЈВП „Воде Војводине“ Граду Новом Саду су донирале 3000 садница бреста које ће бити засађене на локацији у близини градске депоније, у петак 26. марта 2021.године.

 

Саднице ће засадити ЈКП „Градско зеленило“, у сарадњи са Градском управом за заштиту животне средине и Саветом Градоначелника за озелењавање.