Програмске активности

Одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине

 

Актуелна и лако доступна информација један је од циљева Градске управе за заштиту животне средине. Управо из тог разлога, 1. јануара 2005. године, активиранa је интернет презентација Управе (www.environovisad.org.rs). Презентација прати смернице за израду сајтова државних органа, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе и доступна је из свих интернет претраживача.

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине, јавности рада Градске управе за заштиту животне средине и јачања свести о значају заштите животне средине, настављено је континуирано одржавање и иновирање Интернет презентације Управе (www.environovisad.org.rs),.
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Одржавање и иновирање Интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, са закупом хостинга 24/7 и интернет домена, додељена је АНА МАЈСКИ ПР, МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА TOP EVENT, Београд.