Програмске активности

Штампање едукативног материјала

 

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Штампање едукативног материјала додељена је BIROGRAF COMP DOO BEOGRAD, Београд.

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине, Градска управа за заштиту животне средине је у 2016. години финансирала штампање:
Књигa I ( Планета земља те зове у помоћ)
Књигa II (Авантуре супер Спасе)
брошура - Окрени нови лист,
зидни и стони календар, фасцикла.