Програмске активности

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ДУНАВА-"Дунав нас зближава"

Носилац пројекта: МЕНСА СЦГ

Конвенција о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав потписана је у Софији 29. јуна 1994. године. Земље потписнице су се договориле да сарађују под окриљем Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR), чији је пуноправни члан и наша земља.

На VI редовном састанку ICPDR одржаном у Бечу 2003. године одлучено је да се, поводом десетогодишњице потписивања ове конвенције, установи Дан Дунава, који се обележава у свим подунавским земљама.

III Међународни Дан Дунава (29 јун) Град Нови Сад је обележио под покровитељством Градске управе за заштиту животне средине, а у организацији НВО МЕНСА.

У циљу јачања свести о значају Дунава и његовог приобаља за Град Нови Сад, организована је вожња бродом од Новог Сада до Парка природе "Бегечка јама". Осим упознавања са Дунавом и потребом његове заштите, присутни су се упознали и са активностима Градске управе за заштиту животне средине и стараоца ДТД "Рибарство" на заштити, унапређењу и коришћењу природниох вредности Парка природе "Бегечка јама", који је стављен под заштиту Одлуком Скупштине Града Новог Сада.