Програмске активности

"НОВОСАДСКО ПРОЛЕЋЕ 2006"

Носилац пројекта: Покрет горана Новог Сада

Манифестација ''Новосадско пролеће“ је највећа изложба цвећа, садница и опреме за уређење зелених површина у нашој земљи, која се организује сваке године у сусрет пролећу, нудећи на једном месту, новосађанима и гостима Новог Сада, све што је потребно за пролећно уређење. Осим сталне изложбене поставке, значајан део манифестације чине стручне трибине о актуелним темама из области хортикултуре и заштите животне средине, бројни еколошки едукативни програми за децу и младе, као и културни и забавни програми за посетиоце свих узраста.

У оквиру манифестације први пут је постављена изложба заштићених подручја природе у Војводини, на којој су се представили: СРП ''Делиблатска пешчара'', СРП ''Слано Копово'', СРП''Засавица'', Парк природе ''Бечечка јама'', СРП ''Стари Бегеј – Царска бара'', СРП ''Лудашко језеро'', СРП ''Ковиљско – Петроварадински рит'', СРП ''Горње подунавље'', Парк природе ''Јегричка'' и Заштићена стабла у Новом Саду.

Покровитељ манифестације, био је Град Нови Сад, а организатор Покрет горана Новог Сада, ЈКП ''Лисје'', ЈКП ''Градско зеленило'' и АD ''Аgrocoop export import''. Полазећи од разноврсности програма и великог интересовања посетилаца, манифестација је својим програмским садржајима допринела развоју еколошке свести и културе, и даљој афирмацији Града Новог Сада у области заштите и унапређења животне средине.