Програмске активности

"НОВОСАДСКА ЈЕСЕН 2006"

Носилац пројекта: Покрет горана Новог Сада

''Новосадска јесен'' је еколошка манифестација која је одржана од 24. до 28. октобра 2006. године. За време манифестације одржано је више стручних трибина и едукативних програма из области хортикултуре и заштите животне средине, бројни еколошки едукативни програми за децу и младе, а све у циљу јачања свести о заштити животне средине.

Градска управа за заштиту животне средине је у оквиру манифестације ''Новосадска јесен 2006'' организовала стручну трибину под називом ''Зауставимо стране инвазивне врсте'', јер је ова тема побудила велико интересовање јавности на округлом столу који је организован у оквиру сајма ''Природа и човек''.