Програмске активности

"КУПУСИЈАДА 2006"

Носилац пројекта: Месна заједница "Футог"

Манифестација "Купусијада" се традиоционално одржава у Футогу и има привредни, туристички, изложбено-продајни и еколошко-образовни карактер.

У оквиру ове манифестације, која је 2006. године одржана у периоду од 2. до 4. новембра, пропагира се и производња здравствено безбедне хране, уз поштовање свих еколошких принципа који прате такву производњу, и на тај начин доприноси развоју свести о потреби заштите животне средине.