Програмске активности

ЕКО-ГЕОХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ТЕРИТОРИЈЕ НОВОГ САДА

Носилац пројекта: Пољопривредни факултет - Департман за уређење вода

Истраживања екогеохемијског вредновања територије Града Новог Сада у макро размерама има за циљ добијање референтене геохемијске карте у оквиру еколошког атласа Града Новог Сада. 
На основу прелиминарне геохемијске проспекције неинванзивном електромагнетном методом Геосолар (раније РАДИЈАН - 2001СФ), без потврде резултата узорковањем воде за лабораторијску анализу, дефинисани су квалитативно загађивачи у земљишту и води. 
Примена ове методе искључује нарушавање еко система механичким путем, јер класични осматрачки објекти представљају потенцијалне путеве кретања загађивача и позитивни финансијски ефекти, јер класичан мониторинг захтева водозахватне осматрачке објекте и узимање узорака воде за хемијску анализу. 
Нова метода Геосолар (РАДИЈАН-2001СФ) је јефтина, брза, еколошка теренска метода која може да нађе примену у вођењу катастра загађивача и повећа ефикасност еколошке инспекције у контроли квалитета воде и земљишта на градском подручју.