Програмске активности

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЈАВНИХ КУПАЛИШТА

Носилац пројекта: Институт за заштиту здравља Нови Сад

Због велике посећености јавних купалишта у купалишној сезони, неопходан је сталан надзор над квалитетом воде и правовремено информисање корисника.Квалитет воде праћен је у периоду од 15. маја до 15. септембра 2006. године на купалиштима: Штранд, Бећар-штранд, Шодрош, Официрска плажа, Футог плажа и Бегечка јама.

Вода је анализирана на микробиолошке и физичко-хемијске параметре, а резултати су објављивани на огласним таблама купалишта.Анализом 214 узорака воде утврђено је да, у погледу микробиолошког и физичко-хемијског квалитета, 17,29% (37) узорака одговара прописаној II-класи воде, а 82,71% (177) узорака не одговара прописаној II-класи воде.