Програмске активности

ПРАЋЕЊЕ И ПРОГНОЗА АЕРОПОЛЕНА

Носилац пројекта: Природно-математички факултет-Департман за биологију и екологију

У циљу смањења негативног утицаја аерополена на здравље и радну способност становништва и превенције алергијских болести изазваних аероалергенима, у периоду фебруар-новембар 2006. године, обезбеђено је редовно праћење и прогноза полена у ваздуху.Метеоролошки услови у 2006.години су условили појаву бујне вегетације, што је резултирало повећаном концентрацијом полена у ваздуху.У време цветања дрвећа током 25 дана забележене су критичне концентрације – преко 30 ПЗ/м3.Током цветања траве, 40 дана концентрација полена је била изнад вредности које код осетљивих особа могу да изазову алергијске реакције.Што се тиче амброзије, као једног од најзначајнијих алергена, забележено је 32 дана са концентрацијом већом од 30 ПЗ/м3О стању, тренду и прогнозираним концентрацијама аероалергогеног полена, редовно је обавештавана јавност на интернет адреси носиоца пројекта (www.nspolen.com), интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине, ТВ ''Аполо'', у ''Екобилтену'', а повремено су резултати праћења и прогноза аерополена објављивани и у другим писаним и електронским медијима.Резултати праћења су коришћени и за планирање неопходних мера при уклањању алергогених биљака и процену успешности сузбијања амброзије и других алергијских биљака на територији Града Новог Сада.