Програмске активности

ПРАЋЕЊЕ И ПРОГНОЗА ИНДЕКСА УЛТРАЉУБИЧАСТОГ (UV) ЗРАЧЕЊА

Носилац пројекта: Природно-математички факултет - Департман за физику

Нови Сад је једини град на територији Србије, у коjeм се од 2003. године систематски врше мерења интензитета ултраљубичастог зрачења (UV).

У 2006. години, редовно је вршен мониторинг вредности UV зрачења, усавршена база података и унапређен нумерички модел за прогнозу вредности UV индекса.

Општи тренд вредности UV индекса током 2006. године показује да нема значајних одступања у односу на претходне три године, иако су регистроване вредности нешто ниже него претходних година, што је у складу са информацијом о стабилизацији озонског омотача. Подаци се објављују на интернет сајту www.cmem.net, где се ажурирају сваких 10 минута, свакодневно се објављују на ТВ ''Аполо'' и месечно на интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине и у ''Екобилтену''.